Tag: Oddsmarknaden

Snurran med Bengt Sonnert Leta Odds
Posted in General

Oddsmarknaden – räknar på specialare!

Specialer, excel och hur man räknar. Fler och fler sidor börjar lägga ut olika specialare på oddsmarknaden….